Ogräs

Ogräs behöver inte vara fult. Det är bara en växt som växer på fel plats.

Ogräs är helt enkelt växter som växer där de inte ska. Ogräs är ovälkomna växter därför att de stjäl utrymme och näring från de andra växterna. Det breder ut sig med hjälp av frön via luften och via över- eller underjordiska utlöpare. Undvik i största möjliga mån bar jord genom att plantera kulturväxterna tätt eller välj ett vackert marktäcke mellan de större växterna. Därmed gör man det svårare för ogräset att överleva.

Ogräs mellan prydnadsväxter

Ogräs är ovälkomna växter därför att de stjäler utrymme och näring från de andra växterna. Det breder ut sig med hjälp av frön via luften och via över- eller underjordiska utlöpare. Undvik i största möjliga mån bar jord genom att plantera kulturväxterna tätt eller välj ett vackert marktäcke mellan de större växterna. Därmed gör man det svårare för ogräset att överleva.

Ogräs mellan prydnadsväxter kan bekämpas med ett systemiskt ogräsmedel som uteslutande verkar på de gröna delar som behandlas. Om ogräset står mycket tätt intill de odlade växterna kan man applicera Bayer Garden Keeper Ogäsmedel med en pensel genom s.k. avstrykning.

Ogräs på grus- och plattgångar

Runt huset finns det många ouppodlade arealer: infart, gårdsplan, stenplattor etc. men det finns ofta prydnadsväxter i närheten som ska bevaras. Här kommer Keeper K Ogräskoncentrat verkligen till sin rätt:
Man är säker på att det inte händer något med rötterna från de andra växterna. Husets ingång kan vara en stenbelagd gång, en grusstig eller en hel gårdsplan. Gemensamt för dem alla är att de gärna får se "ordentliga" ut vilket för de flesta betyder - inte för mycket ogräs.

Gräs ända fram till husväggen, planket eller en upphöjd bädd kan vara svårt att nå med gräsklipparen. Därför kan man mycket väl använda Bayer Keeper K Ogräskoncentrat som bara tar död på den växtlighet som träffas.

Ogräs i gräsmattan

Vill man ha en grön, tät och slitstark gräsmatta bör man se till att mattan är fri från ogräs. Ogräs konkurrerar med gräset om växtplatsen, men sköter man sin gräsmatta med gödsel under växtperioden, regelbunden klippning samt vattning innan torkskador uppstår, så kan man på naturlig väg hålla ogräset under kontroll. Tar ogräset överhanden kan det vara nödvändigt att bekämpa med Stroller Plus+ Kombi eller Stroller Trippel .

Enligt en undersökning från North Carolina University och University of Colorado kan en välskött gräsmatta, utan ogräs & mossa, binda 10 gånger mer koldioxid än en dåligt skött gräsmatta. Därmed kan du alltså förena nytta med nöje när du sköter om din gräsmatta!

Ogräs på ytor som skall odlas eller planteras

Det kan vara en fördel att använda ett systemiskt ogräsmedel på ogräsområde där det skall anläggas gräsmatta. Detta för att minimera ogräset efter plantering och sådd. Det skall gå 10-14 dagar efter det att man använt ogräsmedlet till man kan så gräs. Samma gäller vid plantering av prydnadsväxter och buskar.

Typiska ogräs

Kirskål

Är svår att få bukt med. Om man försöker med handkraft riskerar man att det kommer upp två nya plantor när man tar bort en. Kirskålens underjordiska utlöpare breder ut sig snabbt mellan prydnadsväxterna.

 

Maskrosor

Är ett av de mest seglivade ogräsen pga den långa pålroten. Maskrosor utanför gräsmattan är lätta att bekämpa med ett systemiskt medel. Maskrosor i gräsmattan (se särskilt avsnitt) bekämpas med Stroller Kombi.

Björnloka

Är bokstavligt talat ett stort problem. Den trivs i bra och fuktig jord. Växten är giftig och man kan få en obehaglig klåda och utslag vid beröring.

Flerårigt ogräs

Som kvickrot, brännässlor och knölklocka är svår att ta död på med vanliga medel. Rotsystemet är starkt och det finns ofta på svårtillgängliga platser i trädgården.

Goda sprutråd

Välj den riktiga produkten. Använd så långt möjligt färdigblandade produkter och spruta på själva problemet. På detta sätt undviker du att medlet träffar där det inte skall. Använd endast den rekommenderade mängden av produkten. Du uppnår inte bättre effekt om du överdoserar, men riskerar att belasta växter och miljö onödigt. Endast, om det rör sig om stora ytor, bör du välja koncentratprodukter. När du använder dessa produkter, följ bruksanvisningen.

Undvik att spilla. Spill belastar både miljön och kan skada omgivningarna. När du skall blanda koncentrat med vatten, bör du vara noga med att inte spilla. När det är ett koncentrat, kan ett litet spill på jorden belasta miljön onödigt. Stå alltid på gräs eller bar jord när du blandar, då kan underlaget fungera som en "biobädd" om du trots allt skulle spilla. Blanda aldrig bekämpningsmedel på en plats med stenläggning eller likn. och aldrig intill vattendrag, avlopp eller sjö.

Dosera rätt. Överdosering kan skada växterna och förorsaka onödig belastning på miljön. Läs därför alltid först bruksanvisningens doseringsanvisning.

Spruta aldrig i närheten av vattendrag, avlopp eller sjö. Följ alltid produktens användningsområde och varningstext. Spruta aldrig i direkt solsken, välj en mulen dag eller på kvällen. Spruta heller inte när det är uppenbar risk för regn.

När du avslutat behandlingen bör sprutan vara tom. Det är alltså viktigt att du inte blandar mer än vad som går åt. Rester får varken sparas eller hällas ut. När förpackningen är helt tom, bör du skölja förpackningen och hälla sköljvattnet i sprutan och spruta ut. Den tomma rena förpackningen kan kastas enligt anvisningar på förpackningen.