Köksträdgården

Jordmån

Eftersom våra nyttoväxter ska prestera mycket på kort tid är det viktigt att deras växtmiljö är så bra som möjligt. Du kan skapa bra förutsättning för detta genom att:

  • Låta rötterna utvecklas ordentligt genom en mullrik, porös jord, så att de kan suga upp både vatten och näring effektivt.
  • Förbättra jorden i köksträdgården genom skapa bra förutsättningar för dess mikroliv. Det gör du genom att komplettera med organiskt material som t.ex. kompost eller genom att tillsätta organisk näring.

Ljus

Nyttoväxterna behöver mycket ljus! Anlägg din köksträdgård där solen kommer åt.

Växelbruk

Växelbruk betyder att man inte använder samma yta till samma slags gröda år efter år. Det kan förebygga problem med skadedjur och sjukdomar.

Skadeinsekter

Var uppmärksam och bekämpa växternas fiender så tidigt som möjligt. Vi har snälla preparat i våra hyllor i butiken.