Fikon

Två härdiga sorter är Ficus carica ’Brown Turkey’ och Ficus carica ’Precose de Dalmatie’, det sista mer känt som Bornholmsfikon.

Plantering

Plantera ditt fikon på en vindskyddad plats i nästan vilken jord som helst. Det ska gärna vara mycket sol, men det har visat sig att vindskydd är lika viktigt. Söderläge är oftast det som rekommenderas, men de som är planterade i öster klarar sig ofta lika bra och de får dessutom oftast ett vackrare bladverk eftersom att soltimmarna är lite färre. Så välj öster- eller söderläge där det är minst vind.

Läs gärna våra generella planteringsråd »

Beskärning

Plantan ska som många andra växter bekäras på senvinter eller tidig vår.

Gödsling

Gödsla fikonplantan på våren så att den kommer igång ordentligt. Bär den mycket frukt så kan man behöva ge den en liten giva näring även under sommaren/sensommaren.

Vattning

Sommartid ska man tänka på att vattna rikligt så att rötterna söker sig djupt ner i marken. Annars riskerar plantan att torka under varma perioder och att frysa sönder under vintern. Fikon är känsliga för uttorkning och släpper frukterna om det torkar ut för mycket.

Vintern

I de sydligaste delarna av Sverige - framförallt längs Skånes östkust, och även vissa platser längs västkusten kan fikon klara sig väldigt bra utan något som helst skydd på vintern. Plantan kan frysa tillbaka en del, men skjuter sen nya skott från frisk ved till våren.

Kupa gärna runt rötterna innan vintern så att tjälen inte går ner och skadar dem. Gamla växtdelar, ris och blad funkar också utmärkt som isolering. Vid extrema vintrar kan man även försöka skydda plantan genom att täcka över den med bubbelplast och säckväv/ett gammalt lakan. Men plantan mår bäst av att inte vara inpackad för länge så ta bort det när vädret tillåter.

En liten planta räcker det ofta att begrava i snö och det är troligtvis den absolut bästa isoleringen. Ju större och äldre plantan blir desto härdigare blir den.

Klipp ner tillbakafrusna grenar på våren. Plantan kommer att skjuta nya skott från levande ved och buskar till sig ordentligt innan sommaren är över.

Efter vintervilan kommer fikonplantor igång olika snabbt beroende på zon-placering, väderstreck, väderlek m.m. Vanligtvis kan man dock se lite blad i maj, men ibland kan det dröja längre än så.

Om man vill att fikonet ska producera mycket frukt från början så kan man begränsa rottillväxten genom att bygga någon form av väggar i jorden så att rötterna inte kan sprida sig fritt. Annars kan man rotbeskära emellanåt. Vi brukar dock rekommendera att plantan får växa till sig några år innan man börjar rotbeskära. Den blir ju tåligare ju större och mer väletablerad den är.