Häckplantor - barrotade

En barrotad växt är en uppgrävd planta som har roten bar. Vanliga barrotade växter är rosor och häckplantor. Barrotade plantor kan bara planteras när växten är i vila, d.v.s. under våren eller hösten. Fördelar med barrotade häckplantor är att det finns ett stort utbud och att de blir mycket billigare att köpa än krukodlade.

Skötselråd

Förberedelser

Sätt häckplantorna i vatten någon timme före planteringen.
Gräv gärna ut i förväg där plantorna ska stå eftersom de bör planteras så fort som möjligt.

Det är viktigt att jorden är luftig och uppluckrad ca 40-50 cm i både djup och bredd. Är jorden mycket sandig så är det en fördel att lägga en tunn markduk på båda sidor så att sanden inte äter sig in direkt. Är det lerrik jord så bör det grävas lite djupare och dräneras med sand eller småsten i botten för att undvika rotväta. Matjorden blandas sen med fördel upp med planteringsjord. Vattna gärna upp ordentligt innan plantorna sätts ned.

Plantering

Sätt plantorna så att rötterna breds ut så mycket som möjligt i planteringsgropen och se till att övriga delar hamnar ovan jord. Plantorna får inte hamna för djupt, så det är alltså inte lämpligt att reglera höjden på dem genom att sätta dem på olika djup. Tryck till runt plantorna och vattna rejält. Det är viktigt att jorden sluter till ordentligt kring rötterna samt att plantorna får en bra vattenbuffert.

Vattning

Det är mycket viktigt att vattna regelbundet den närmsta tiden efter plantering. Vattna även på grenarna. En nyplanterad häck behöver extra vatten de första åren, framför allt under torra perioder. Anpassa vattenmängden till jordmån, nederbörd, vind och planteringstid. En riktlinje är 10-20 liter per planta varje gång man vattnar.

Tänk på att det tar tid för vattnet att rinna ner. Vattna gärna flera gånger under en kväll. En kort stund per dag hjälper oftast inte då det är svårt för vattnet att tränga ner på djupet då. Vi har olika bevattningsalternativ som kan underlätta detta moment avsevärt och det behöver inte bli någon dyr investering. Fråga oss gärna om råd.

Det är inte så vanligt men det kan förekomma att en nyplanterad häck får för mycket vatten. För att undvika detta är förarbetet ovan extra viktigt. Se till att hitta en bra balans då jorden runt rötterna inte får vara blöt hela tiden, utan behöver torka upp lätt emellanåt.

Beskärning

Beskärning av en häck görs på olika sätt beroende av hur man har tänkt sig det färdiga resultatet. Sträva alltid efter att skapa en konisk form som smalnar av uppåt. Vissa häckar såsom avenbok m.fl. går att hålla mycket smal. Höjdtillväxten sköter man olika, vintergrön liguster m.fl. beskär man både på höjden och på sidorna. Medan man inte beskär, sådana som växer med genomgående stam, på höjden förrän häcken nått den önskade slutgiltiga höjden. Till denna grupp hör bl.a. avenbok, bok och oxel. Tidpunkten för beskärning är vanligen våren med undantag för t.ex. avenbok som tillhör blödarna. Dem beskär man på senhösten när de gått i vila. Är ni osäkra på när just er häck ska beskäras – ring eller skicka e-post till oss, så hjälper vi er.

Ogräs

Se till att 30 cm på båda sidor om häcken är fri från ogräs och vanligt gräs då de konkurrerar om såväl näring som utrymme. För att underlätta rensningen så kan man lägga en markduk med täckbark på denna yta så blir den oönskade tillväxten mindre.

Uppbindning

Uppbindning mot bambukäpp görs vanligen med häckplantor som har genomgående stam och framförallt i blåsiga lägen. Det hjälper stammen att växa rak och att inte ta skada av vindarna. Det är väldigt viktigt att se till att lossa på uppbindningen i takt med att plantan växer. Ta bort käppen när plantan etablerat sig och blivit stabil.

Klippning

Det är lämpligt att klippa en etablerad häck en till tre gånger per säsong för att den ska hålla en vacker form. Vid uppbyggnadsklippning av häcken strävar man efter att få så många nya skott som möjligt. Varje gång ett skott klipps av ovanför ett bladpar kommer det vanligen att bildas två nya skott i bladvecken, vilket gör att häcken blir tätare.