Häckplantor

En häck är ett bra sätt att rama in din tomt och få ett naturligt insynsskydd till din trädgård. Det är inte bara härligt med detta gröna vindskydd utan de är också lättskötta och långlivade.

Plantering

Rabatten bör vara 60-80 cm bred och jorden ska vara av god kvalitet till ett djup av minst 50 cm längs häckens hela sträckning för att den ska växa jämnt. Lerjord förbättras lämpligen genom att barkmull blandas ner.

Plantorna ska planteras på samma djup som de växt i krukan i väl tilltagna gropar helst i planteringsjord. Vattna rikligt under de tre första säsongerna, så plantorna etablerar sig ordentligt och får större rotsystem.

Väljer man krukodlade plantor som är större än de barrotade häckplantor blir häcken klar fortare och plantorna kan planteras lite glesare.

Beskärning

Ingen häck bör beskäras vid plantering, oavsett vilken sort det rör sig om. Det enda man ska beskära vid plantering är rötter som är alldeles för långa hos barrotsplantor.

Plantor med flera stammar

Plantorna ska INTE beskäras eller klippas. På vårvintern andra året skärs plantorna lämpligen ner till ca 20 cm över markytan. De kommer då att skjuta många nya skott, vilka blir till en stabil bas för plantan.

Plantorna ska INTE beskäras vid plantering, utan det görs först till hösten efter eller till vårvintern. Beskär lämpligen ner dem till 20 cm över markytan, för att de ska förgrena sig bättre.

Plantor med en stam

De får aldrig klippas förrän de nått den höjden man önskar ha den i. För när toppen väl klipps så slutar den växa på höjden!

Är häcken äldre och friväxande kan man klippa ur de äldsta grenarna för att hålla plantan ung och blomvillig. Alla döda och skadade och felriktade grenar skall avlägsnas. Beskärningen bör ske under JAS, juli-augusti-september.

Vattning

Det är mycket viktigt att vattna regelbundet den närmsta tiden efter plantering. Vattna även på grenarna. En nyplanterad häck behöver extra vatten de första åren, framför allt under torra perioder. Anpassa vattenmängden till jordmån, nederbörd, vind och planteringstid. En riktlinje är 10-20 liter per planta varje gång man vattnar.

Tänk på att det tar tid för vattnet att rinna ner. Vattna gärna flera gånger under en kväll. En kort stund per dag hjälper oftast inte då det är svårt för vattnet att tränga ner på djupet då. Vi har olika bevattningsalternativ som kan underlätta detta moment avsevärt och det behöver inte bli någon dyr investering. Fråga oss gärna om råd.

Det är inte så vanligt men det kan förekomma att en nyplanterad häck får för mycket vatten. För att undvika detta är förarbetet ovan extra viktigt. Se till att hitta en bra balans då jorden runt rötterna inte får vara blöt hela tiden, utan behöver torka upp lätt emellanåt.

Klippning

Man ska inte räkna med att en klippt häck blommar i någon större utsträckning då de nya skotten och knopparna klipps av.

Sommarbeskärning ska helst utföras kring midsommar och tidig höst. Behöver man forma häcken ordentligt på höjden eller bredden kan man vänta med att göra detta till vintern. Spänn gärna upp en lina för att vara säker på att få det rakt.

Gödsel

Gödsla häcken när löven har kommit fram. Kogödsel fungerar bra till de flesta häckar och tas snabbt upp av plantorna om man är noga med att vattna efteråt, vilket är nödvändigt.