Generella råd för krukväxter

Krukväxter är viktiga för att vi ska ha en hälsosam och syrerik inomhus luft. Genom att ge skämma bort dem lite så håller de sig friska och fina länge.

Vatten, näring, ljus och luft är livsnödvändigt för dina växter liksom för de flesta andra levande organismer. Var noga med att ta reda på vad växten vill ha för miljö. På Solhaga erbjuder vi skötselråd vid våra blommor.

Vattning

Hur ofta man bör vattna varierar efter:

  • vad det är för växt
  • hur växten planteras (förmågan att dricka själv samt avdunstningstakten)
  • krukans storlek (liten kruka kräver vatten oftare)
  • växtens placering (väderstreck)
  • omgivande temperatur
  • solsken
  • årstid (tillväxtperiod eller viloperiod)

Näring

Blommande växter behöver växtnäring varje gång du vattnar under sommaren och ca en gång i veckan under vintern. Bladväxter bör få näring en gång i veckan under sommaren och en gång i månaden under vintern. Fråga oss gärna så hjälper vi dig att hitta rätt näring.

Ljus

En växt med rätt ljusmängd får en bra tillväxt, kraftiga skott, djupt gröna blad och praktfulla blommor. Generellt kräver blommande växter kräver mer ljus än gröna växter och ljusa bladväxter kräver mer ljus än mörkbladiga. För mycket ljus är lika skadligt som för lite och medför att bladen blir slappa och i vissa fall kan växten även få brännskador (först gula sedan bruna fläckar)

Luft

Växten kräver frisk luft för att kunna andas och för att leva och olika växter kräver olika fuktig luft. Växten tar upp koldioxid och syre ur luften och är luften dålig mår växten dåligt. Därför är det viktigt att vädra, men också att se till att växterna inte står i för mycket drag. Även rötterna behöver luft, så uppluckring av jorden med jämna mellanrum är nyttigt.

Luftfuktighet

För torr luft, innebär att växten avdunstar vatten genom bladens spaltöppningar, för att fukta och kyla av omgivningen. Är det väldigt torrt så kan rötterna få svårt att suga upp tillräckligt med vatten ur jorden för att kunna kompensera. 

Temperatur

Temperaturen är ofta ett problem på vintern. Då har de flesta växter naturligt sin viloperiod och vill stå svalt medan vi har elementen på för fullt, höjer temperaturen och torkar ut luften. Rötterna talar om för växten att nu är det varmt, nu skall vi börja växa, medan den övre delen står nära fönstret där det är lite svalare och ger signaler om vintervila.

Ohyra

Den vanligaste ohyran är rött spinn. Tecken på rött spinn är att bladen gulnar och att det finns en fin vit spindelväv på bladens undersida. Om dina växter blivit angripna med spinn är det viktigt att få bort det. Ta bort växterna och tvätta fönsterkarmen och krukorna innan du sätter dit nya.

Bladlöss är ett annat vanligt problem. Vi har flera produkter som effektivt tar bort lössen innan de hinner sprida sig till fler växter. Vi rekommenderar: Provado Pins i förebyggande syfte, vilka också ger näring till växten. Om växten redan är angripen rekommenderar vi istället Provado Spray.

Var noga med att inte övervattna växterna eftersom det gör dem stressade och mer mottagliga för sjukdomar.