Klematis

Växtplats

De storblommiga sorterna

Den blommande delen av klematisen behöver placeras på en solig till halvskuggig plats, men det ska inte vara sol vid marknivå. Planteras den i full sol behövs en växt som blir ca en meter hög planteras framför som skydd. Klematisen vill gärna stå varmt och lugnt men skuggigt och svalt den första metern från jordytan.

C.macropetala, C.alpina och C.viticella

Dessa kan planteras i stort sett var som helst - i sol eller skugga.

Plantering

Gör planteringsgropen 50 cm djup, 25 cm bred och med minst 40 cm avstånd från eventuell vägg. Lägg lecakulor som dräneringsmaterial i botten. Använd gärna speciell klematisjord vid planteringen för att ge plantan bästa möjliga start, vi rekommenderar såklart Solhaga Ros- & Klematisjord. Tag av krukan och plantera rotklumpen snett inåt väggen. Sprid ut de nedre rötterna i krukklumpen så att de riktas utåt. Plantera så att 15 cm av rothalsen är under jordytan. Fyll på med sand runt rothalsen.

Gödsling

Använd Chrysan, Benmjöl eller annat lämpligt gödsel, vi erbjuder flera olika i vår näringshylla. Gödsling sker i april och juni. För att förebygga svampangrepp bör Biobalans tillsättas ett par gånger per år. Tillför kogödsel och barkmull i oktober-november så får klematisen ett bra skydd inför vintern.

Vattning

Klematis kräver en väldränerad växtplats men med jämn fuktighet. Vattna rikligt under torra perioder.

Beskärning

Vid plantering

Klipp klematisen till halva höjden vid planteringen, även om den blommar. På storblommiga och viticellasorterna ska alla skott toppas, första gången när clematisen nått en höjd av 50 cm, andra gången vid 100 cm och sista gången vid 150 cm.

Följande år

Storblommiga sorter som blommar juli-september klipps i mars till 30-100 cm ovan mark. Storblommiga sorter som blommar maj-juni och augusti-september pinceras på våren. Då glesar du bort halva antalet grenar och om det skulle behövas någon gång lite kraftigare beskärning så görs det efter första blomningen, ca 30 cm ovan mark.

Småblommiga sorter pinceras efter blomningen i juni men kan vid behov föryngringsbeskäras ca 30 cm ovan mark i mars.

Vanlig sjukdom

Om din klematis skulle börja vissna då den är som vackrast och ska blomma, så beror det på en svampsjukdom (vissnesjukan). Följ planteringsanvisningarna ovan så minskar risken att växten drabbas. Klipp ner clematisen till 15 cm höjd och invänta nya skott som ibland kan dröja till året efter. Tillför Biobalans, ett naturligt förekommande svampmedel som finns att köpa hos oss på Solhaga och som motverkar vissnesjuka.