Bli en i gänget – en mästare på trädgård

Vi ger dig den bästa starten med kunskap och kvalitet. Som STAMMIS får du, utöver den personliga servicen, det stora utbudet av egenodlade blommor och unik design även trädgårdstips, bonus på dina inköp, extra bra stammispris på utvalda produkter och inbjudan till aktiviteter i butiken. Registrera dig/uppdatera uppgifter nedan.

Samla poäng!

1 krona ger 1 poäng. Även rabatterade varor ger bonus och köp av presentkort. Inlösen av presentkort och bonus är ej bonusgrundande. Varor/tjänster som är undantagna bonus är växthus & byggmoduler samt frakter. Stammis finns inte i vår webbutik.

Utbetalningstillfällen

Efter varje kalenderår görs en avstämning och i februari månad görs en utbetalning av eventuell bonus i form av en värdecheck till din e-postadress. Se till att utskicken når fram och inte hamnar i skräpposten. Bonusen kan sen användas vid ett köptillfälle i vår fysiska butik året ut.

Poäng

Samlar du ihop mer än 2 000 poäng under ett kalenderår får du bonus. Bonusen utbetalas i februari varje år.

Poäng Bonus (kommande år)
2 000 40 kr
4 000 80 kr
6 000 120 kr
8 000 160 kr
10 000 200 kr
14 000 280 kr
20 000 400 kr
30 000 600 kr
40 000 800 kr

Bra att veta

Du behöver inte ansluta ett plastkort, utan kan enkelt ange ditt eller någon familjemedlems personnummer för att ta del av erbjudanden och samla poäng. För att ta emot bonus behöver du registrera en e-postadress dit våra utskick kan sändas. Vi kan tyvärr inte erbjuda Stammis i vår webbutik ännu.

Uppdatera uppgifter

Uppdatering av stammisuppgifter görs i formuläret nedan.

Avregistrering

Önskar du avbryta ditt medlemskap och inte längre ta del av våra erbjudanden, stammiskampanjer, bonus och nyhetsbrev så gör du det enkelt genom att följa instruktionerna i våra utskick. Era uppgifter kommer då raderas inom 30 dagar.

Läs längre ner på sidan

har speciella företagsvillkor som mottas vid ansökan. Ansökan görs via  eller i kassan.

Bli Stammis - fyll i dina uppgifter

Endast nummer, 10 tecken inklusive dina fyra sista siffror.

Vänligen vänta...

Villkor för medlemmar i Solhaga Gardens kundklubb

Solhaga Garden ansvarar för förmåner, poängberäkning och bonusutbetalning inom ramen för Solhagas Stammisar. Stammis är ett medlemskap utan kostnad för medlemmen. Som medlem väljer du själv om du vill ha ett medlemskort utställt eller ett kortlöst medlemskap. Kortet ber du om i kassan. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Endast privatpersoner kan ansöka om detta medlemskap. För att ansöka om medlemskapet behöver du vara 16 år fyllda. Stammis gäller i Solhaga Gardens butik i Kristianstad, ej i webbutiken.

Alla köp som registreras ger poäng. 1 kr = 1 poäng. Köp registreras med ditt medlemskort eller din legitimation. Ingen skillnad görs mellan köp av prisnedsatta varor eller varor till ordinarie pris. Inlösen av presentkort och bonus ger inga poäng. Varor som är undantagna bonussystemet är växthus samt beställningsvaror. Betalning kan ske med kontanter eller med bank- eller betalkort. Betalning kan även ske med tillgodokvitto och presentkort utgivna av Solhaga Garden. Av tekniska skäl kan köp ej registreras i efterhand. Var därför noggrann med att alltid registrera dina köp.

Poäng beräknas utifrån kalenderår (1 januari–31 december) och utbetalas via e-post under februari påföljande år, till de medlemmar som under året uppnår 2 000 poäng eller mer. Inför varje nytt år nollställs poängsaldot.

Giltighetstiden för din bonus meddelas i samband med insättning. Bonus kan lösas in mot varor i Solhaga Gardens fysiska butik, ännu ej i webbutiken. Vid inlösen av bonus ska kod samt ID-handling uppvisas.

Medlemmen ansvarar själv för att korrekta uppgifter finns registrerade. Du nyregistrerar och uppdaterar uppgifterna i formuläret på Stammis-sidan. Om utträde sker ur ett hushåll tar medlemmen med sig registrerade köp men ej utbetald bonus.

Som STAMMIS-medlem i Solhaga ger du oss rätt att lagra, i ansökan lämnade uppgifter och löpande köpinformation. Som medlem ger du också Solhaga Garden rätt att nyttja dessa uppgifter i marknadsföringssyfte.

Dina registrerade köp sparas i 12 månader. Det innebär att även om du saknar kvitto så finns informationen kvar om du vill göra en reklamation eller om uppgifterna behövs för ett försäkringsärende.

Personuppgifter sparas i enlighet med nya dataskyddslagen (GDPR). Läs mer om hur vi hanterar uppgifterna här.

Solhaga Garden förbehåller sig rätten att vidta förändringar i villkoren för Solhaga Stammis. Solhaga Garden förbehåller sig även rätten att spärra ditt medlemskap, i händelse av missbruk. Force majeure: Solhaga Garden är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Solhaga Garden själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Solhaga Garden är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Solhaga Garden varit normalt aktsam.

Uppdatera dina uppgifter enkelt genom att fylla i formuläret på Stammis-sidan.

Har du frågor angående Solhaga Stammis eller ditt medlemskap mailas dem till kundservice@solhaga.se.