Reklamation

Ha produkt och kvitto tillgängliga

SPARA ALLTID KVITTOT - DET ÄR DIN GARANTISEDEL
VID ALLA TYPER AV REKLAMATION SKA GILTIGT KASSAKVITTO VISAS UPP!
VID REKLAMATION KRÄVS RETUR AV PLANTAN!

Vi ersätter endast varans värde enligt kvitto, inte andra omkostnader som skett vid köptillfället, så som monteringskostnader, tillbehör, körersättning etc.

Klicka på pluset nedan och ladda upp:

  • Bild på ditt kvitto
  • Bild på produkten

Vänligen vänta...