Gräs, att så

Så sår du gräs

Bästa tid att så gräs är tidigt på hösten då jorden fortfarande är varm, och fuktigheten hög. Solen är under denna tid lite mindre skarp och ogräs etablerar sig inte i samma takt. Men det går såklart bra att så gräs under hela växtsäsongen.

Förarbete

Innan sådd är det viktigt att göra ett bra förarbete. Ta bort stenar, trädrötter, grästuvor och grovplana.

Är jorden mycket lerrik och styv så bör ett lager sand på, cirka 5 centimeter, läggas på och blandas ner i övre skiktet.

Är jorden mager och sandrik så bör ett lika tjockt lager torvmull tillsättas för att den ska bli mer bördig.

Vi rekommenderar att kratta ner Osmo Organisk Gräsmattegödsel i översta lagret för att ge gräset bästa möjliga start. Det är fingranulerat och bränner inte grässtråna till skillnad från många andra gödselsorter. Vid anläggning bör man använda 5 kg till 100 kvm.

Grovplana igen med kratta och använd sedan gallervält för att trycka till jorden lite. Finjustera med kratta eller en bräda så att det blir så jämnt som möjligt. Man bör inte sjunka ner mer än en centimeter när man går på den planade och plattade ytan. Då bör man trycka till den lite till så att det inte bildas ojämnheter i gräsmattan med en gång.

Sådd

Fråga oss vilken sorts gräsfrö som lämpar sig bäst till din jord. Sådden sker på hösten då jorden fortfarande är varm, och fuktigheten hög. Solen är under denna tid lite mindre skarp och ogräset etablerar sig inte i samma takt. Men det går såklart bra att så gräs under hela växtsäsongen. Groningen kan dock ta lite längre tid på våren då jordtemperaturen är lägre.

Så gräsfröna med spridarvagn så att det blir jämnt. Vi rekommenderar att man sår 2 gånger vinkelrätt mot varandra. Kör sedan med gallervälten obelastad över ytan så att gräsfröna får bra kontakt med jorden.

Ogräs kan gro fort efter sådden. Därför är det extra viktigt att vattna rikligt så att gräsmattan trots ogräset stimuleras till grodd och tillväxt. Många ogräs är ettåriga och klipps bort när gräset börjar klippas. OBS! Ogräs-bekämpning får inte användas förrän gräsmattan är etablerad, och kan många gånger undvikas helt genom kontinuerlig klippning och tillsats av bra organisk gödning.

Klipp gräset första gången när det är 4-7 cm långt. Vid första klippningen "toppar" man bara gräset, så att det klyvs och blir tätare. Därefter kan man gradvis sänka klipphöjden till 3-4 cm.

Skötsel

För att få en tät och slitstark gräsmatta behöver man gödsla ca 3 gånger under en säsong med Osmo Organisk Gräsmattegödsel, 3 kg per tillfälle/100 kvm. Genom att underhålla gräset med gödsel och klippning så undviker man onödig etablering av ogräs.

Organisk gödsel ökar innehållet av mull och mikroorganismer i jorden, vilket ger en bra, porös och humusrik jordmån. Detta i sin tur ger en frisk och livskraftig gräsmatta, motståndskraftig mot stress, torka och sjukdom. Näringsämnena i organisk gödsel lakas inte ur och har därför alltid långtidsverkande effekt. Detta tillsammans med regelbunden klippning och vattning gör att bekämpningspreparat helt kan undvikas. Observera att all kemisk bekämpning leder till att mikrolivet i jorden störs och försämrar gräsets egna försvar.

Vi har bra spridare som passar utmärkt för syftet.  Överdosera aldrig preparat då det skadar både miljö och din gräsmatta och dessutom kostar en massa onödiga pengar.

Gräsklippning

Klipp cirka en gång i veckan för att öka tillväxten. Klipp ner 1/3 eller 1/2 av höjden. Rekommenderad klipphöjd är 3-3,5 cm och bör inte understigas, för då använder plantan all sin energi till nya bladskott och rotsystemet sviktar. Använd alltid skarpa knivar vilket reducerar sjukdomar i snittytorna. Är gräset kort kan gräsklippet ligga kvar och ge näring. Klipper du med robotklippare så står klippet för hela 20 % av gräsets näringsbehov under en växtsäsong.

Vattning

En etablerad gräsmatta kan brännas helt i en torkperiod, men blir grön igen när det regnar. Överväg därför vattning av en sådan gräsmatta... Vill man ha en grön gräsmatta hela sommaren bör vattning ske först vid tydlig torka. Har man börjat vattna, måste man fortsätta, då små vattenmängder ökar gräsets fukt-behov. Vattning utförs lämpligast på kvällen för att minska avdunstningen. En nysådd gräsmatta behöver dock vattnas ett par gånger per dag för att orka rota sig ordentligt.