Ekologi i trädgården

Många människor tror att ekologisk odling ska ske utan någon som helst användning av växtskyddsmedel och därför endast är möjligt med hjälp av en hacka och hårt arbete. Det behöver inte alls vara så.

Kemi

Kemi täcker många saker. För många konsumenter är kemi synonymt med gift, men det är nog inte många som tänker på att många växtvårdsmedel idag är tillåtna i ekologisk odling.

Ekologisk odling

Kännetecknet för medel tillåtna för ekologisk odling är att de innehåller ämnen av vegetabilisk eller animaliskt ursprung, som t.ex. diverse växtoljor, botaniskt pyretrum samt vissa svampsporer eller bakterier. Vi erbjuder ett flertal sådana produkter i vår butik.

Följ bruksanvisningen

Även om sådana produkter kommer från naturens eget skafferi är det viktigt att man följer bruksanvisningen och bara använder medlen mot de insekter eller sjukdomar som beskrivs. De har ofta ett smalare användningsområde än de traditionella växtskyddsmedeln.