Vattenspel

Ett enkelt sätt att skapa rofyllt porlande i din trädgård eller på din balkong.

Skötselråd för vattenstenar

Det mesta är förinstallerat, vilket gör att den enkelt kopplas ihop och blir färdig att använda. När vintern kommer är den lätt att montera ner för förvaring.

Fyll på vatten ofta då vattenmängden är liten och avdunstningen stor under sommaren, pumpen måste alltid vara täckt av vatten och får aldrig gå torr. Är det varmt eller blåsigt får man fylla på vatten oftare.

Byt vatten ofta för minskad algbildning. Vi säljer även medel som minskar algbildning och som ska användas direkt efter vattenbyte. Algmedlet är biologiskt och kan användas även i dammar, med fisk, så det är ingen fara för fåglar och husdjur.

Innan senhöst och vinter bör stenen monteras ner och alla delar rengöras grundligt och därefter förvaras på frostfri plats. Pumpen kan läggas i vatten med kalklösande medel (enligt dosering) och låta den gå runt lite så att den rengörs ordentligt på insidan. Spola sedan av den noga och låt den gå i enbart vatten innan den läggs för förvaring.

Har du ett vattenspel med nedgrävd plastbalja så bör överdelen monteras ner och plockas in tillsammans med pumpen, medan plastbaljan töms på vatten och täcks över för att minska risken för frostskador.