Skötselråd för trädgårdsdammar

Även om nedanstående skötsel utförs med stor omsorg finns det tillfällen när vattenkvaliteten behöver justeras för att fiskar och växter ska må bra. Hos oss hittar du skonsamma preparat, mängder av tillbehör, pumpar, dammduk och filter samt dammfisk under säsong.

På våren

Vattnet

Rengör dammen.

Växterna

Klipp bort alla nedvissnade delar. Dela förvuxna växter och plantera om i korgar med vattenväxtjord.

Fiskarna

Man kan börja mata fiskarna gradvis efterhand som de blir aktivare när temperaturen höjs i vattnet.

Pumpar och filter

Kontrollera att allt fungerar och byt ut delar vid behov. Filtersystemet ska vara igång innan fiskarna börjar matas.

På sommaren

Vattnet

Byt ut cirka 10 procent av vattnet en gång i månaden.

Växterna

Njut av allt det vackra när det är som bäst och rensa bort skadade och vissnande delar för att minska belastningen i vattnet.

Fiskarna

Se till att vattnet är syrerikt och leta efter små yngel. Har du tur kan du även få se grodor, paddor och salamandrar vars bestånd som tack vare det stora dammintresset börjar återhämta sig efter utdikningar och användandet av bekämpningspreparat.

Pumpar och filter

Nu är det som mest aktivitet och därför är det viktigt att regelbundet rengöra pumpar och filter.

På hösten

Vattnet


Ta bort nerfallna löv.

Växterna

Skär bort döda växtdelar.

Fiskarna

Minska matningen gradvis.

Pumpar och filter

Förbered för avstängning när det blir kallare.

På vintern

Vattnet

Förhindra att vattnet fryser igen helt.

Växterna

Skydda ömtåliga plantor mot frost, vi rekommenderar att kupa jorden samt täcka med väv (hos oss hittar ni många sorters väv till mycket bra priser).

Fiskarna

Mata inte fiskarna under vintern.

Pumpar och filter

Vid sträng kyla bör dem stängas av, rengöras med kalkrengörande medel och vinterförvaras.