Rhododendron & azaleor

Rhododendron och azaleor

Praktfulla, vintergröna, tidigt blommande och lättskötta. Så vill vi sammanfatta rhododendron och azaleor. Det finns en enorm variation i såväl färg som växtsätt och storlek. Det finns mindre sorter som passar i kruka, mellanstora för rabatter och jättelika buskar där det finns yta - en sort för varje täppa.

Skötsel & gödsel

Gödsla med speciell surväxtgödsel efter blomning. Vattna på hösten innan tjälen kommer, trots regn. Städselgröna sorter behöver extra vattenreserv under vintern då de avdunstar vatten genom bladen året om. På vårkanten när solen värmer när tjälen är kvar i marken kan man täcka buskarna med väv för att de inte ska få vinterskador.

Rhododendron eller azalea

Skillnaderna är inte många. Skötseln är i princip identisk men utseendet varierar mycket. Generellt är rhododendron vintergrön och azalean lövfällande, men det är ingen regel då det även finns vintergröna azaleor. Rhododendron trivs bättre i halvskugga/skugga medan azalean vill ha mer sol och vanligen doftar azalean mer än en rhododendron.

Behöver speciell jord

Både rhododendron och azaleor behöver kalkfattig surväxtjord för att trivas. Växtplatsen ska vara fuktig men inte blöt och de vill  gärna ha lite lä. De har ytliga rötter, så plantera dem så kanten på jordklumpen hamnar någon centimeter under jorden. Vattna rikligt vid plantering och även de första växtsäsongerna. Jordförbättra ofta då kalken från regn försämrar jorden efter hand.