Jord

Vad är jord?

Jord är växternas mat- och vattenförråd. För en nyetablerad växt är jordkvaliteten avgörande för hur dess rotsystem kommer utvecklas. Välj en bra jord vid plantering och jordförbättra den jord du har så får dina växter goda förutsättningar för att växa och må bra.

Grundstommen i Solhagas egna jordsäckar är ljus och mörk torv, vi tillsätter sedan sand, kalk, fuktbevarande- och näringsämnen beroende på vilka specifika egenskaper som jorden ska ha. En liten del av sortimentet finns i webbutiken.

Bra jord

En bra jord sluter fint om rötterna och ser till att förse dem med fukt och näring så att nya och befintliga rötter kan växa. Den ska också vara väldränerad så att överflödigt vatten rinner undan. Innehåller jorden kisellera så behåller den fukten bra och tar enkelt upp vatten igen när den har torkat. Den allra billigaste planteringsjorden är alltså inget för krukor och lådor.

Välja rätt?

Det finns mängder av olika jordsorter. Ibland onödigt många... Fast vissa växter behöver en speciell jord för att utvecklas till en vacker och frisk planta. I en kruka finns andra krav än i en rabatt. Nedan har vi lyft fram jordsorter med olika innehåll. Vi hoppas att bildtexten är till hjälp. Vi ger gärna mer information om de olika sorterna i vår butik.