Gödsel & växtvård

Bli mästare på gödsel

Många växter behöver regelbunden tillförsel av näring för att få en bra tillväxt, blomma eller ge frukt. Genom att välja rätt sorts gödsel, tillsätta endast under tillväxtsäsongen och dosera enligt anvisning, så tas näringsämnena upp av växterna istället för att lakas ur i grundvattnet, så kallad hållbar gödsling. Vi rekommenderar alltid organisk gödsel då konstgödseln skadar mikrolivet i jorden.

Låt oss få presentera några produkter som är fulla med växtkrafter från naturen och producerade i fabriker som till största delen drivs av solenergi. En del av sortimentet finns att köpa i webbutiken.

Grannare gräsmatta

Gräsmattan behöver regelbunden klippning och näringstillförsel under tillväxtsäsong. Gödsla gräsmattan utan nitrat, men med mikronäring och extra magnesium. Lite men ofta är det som gäller. Låt oss hjälpa er att välja rätt. Även gräsfrö är vår specialitet så fråga oss gärna om råd i butiken. Nedan rekommenderar vi en gräsgödsel för vår, en för sommar och en för höst.

Specialgödsel

Specialgödsel finns det till det mesta idag. Visst kan det vara kul att ha en till varje sort, men det är inte alltid nödvändigt. Det finns dock växter som behöver en speciell sammansättning av näring och jord för att utvecklas väl, blomma och stå emot sjukdomar. Exempel på dessa är: rosor, rhododendron, buxbom, blåbär, citrusväxter m.fl.

Osmo Biologisk VÄXTSTART

En fantastisk produkt med 100 % organiskt gödselmedel, tång, mykorrhiza och bakterier. Mikrobiologin i denna gödsel bidrar till en god tillväxt och rotnätet förstärks så att plantan blir bättre på att ta upp näringsämnen och vatten = starkare och friskare växt. Antalet skadeinsekter och svampar blir samtidigt mindre – helt naturligt.

NPK - grundstommen i gödsel

N=kväve, P=fosfor, K=kalium Kvävet gör att det gröna växer, alltså blad och gräs. Fosfor gör att rötter växer sig starka. Kalium är bra för blomning och fruktsättning.

Mikronäring

Mikronäring är nödvändigt för att växten ska kunna bilda frukter, ta upp ljus, bilda syre m.m. men behövs endast i små mängder. Olika näringsämnen finns bara tillgängliga vid specifika pH-värden.

Makronäring

Makronäring kallas den växtnäring som tas upp i störst mängd och är av vital betydelse för att växten ska kunna utvecklas normalt. Näringarna måste också förekomma i goda proportioner till varandra.