Bekämpning

Vårda trädgården väl

Genom att välja miljöriktiga trädgårdsprodukter får man både starkare och friskare växter. Här på Solhaga erbjuder vi ett brett sortiment av bra produkter och vi delar gärna med oss av vår kunskap till våra kunder. Vår filosofi är att förebygga istället för att bekämpa. Samarbetar vi med ekosystemet får vi hjälp av naturens egna försvarsmekanismer och nyttodjur. Här kan du köpa en del av våra produkter.

Förebyggande

Genom att ge trädgården rätt skötsel, vatten och gödsel så förebygger man att växterna ska ta skada och angripas. Organisk gödsel i rätt dos under hela tillväxtsäsongen ger dina växter rätt förutsättningar.

Mekanisk bekämpning

Får man trots allt ohyra eller ogräs så är det ofta klokare att välja fällor och skrämmare eller fiffiga rensredskap, beroende på vad den ovälkomna gästen är för någon typ.

Bekämpa varsamt

När det inte finns något annat sätt så ska man välja bekämpningsmedel som är skonsamma. Helst biologisk bekämpning eller något som kan punktbehandla problemet så man inte sprider ut onödigt mycket. Var alltid noga med att dosera rätt.